Nyheder

20 december 2021 | Klubben

Ændring af kontingenter

Juleaften er nær og vi fra bestyrelsen vil benytte lejligheden til at ønske Jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.
Vi har i Fremad Holbæk haft mange år uden kontingentstigninger og det er nu tid til at vi regulerer på det. Det betyder at vi fra næste kontingentopkrævning med betalingsfrist 1. februar 2022 (for 1. halvår 2022) ændre kontingentet til følgende beløb:

Gruppe Pris
Børn op til 13 år 400,- kr.
Ungdom 14-22 år 600,- kr.
Voksne over 22 år 600,- kr.
Motionist 600,- kr.
Passive 150,- kr.

Der ud over gør vi opmærksom på, at der fremadrettet er egenbetaling på deltagelse ved stævner for voksne. Som udgangspunkt vil stævnegebyr for børn og unge blive betalt af klubben. Har klubben udgifter på tilmeldte stævnedeltagere, som ikke møder op, vil denne udgift blive opkrævet hos medlemmet.
Der er egenbetaling på deltagelse ved løb for alle.
Er der spørgsmål, er I velkommen til at kontakte undertegnede.
Tak for året der er gået. Vi ser frem til mange gode træningstimer med Jer på det nye atletikstadion.
Julehilsen
På vegne af bestyrelsen i Atletikforeningen Fremad Holbæk
Kasserer
Helle Schulz Jørgensen
Mobil +45 23 60 76 69
Email: afh.kasserer@gmail.com